Parodontopatija je progresivna bolest potpornog tkiva koja dovodi do klaćenja, migracije i ispadanja zuba. 
Redovno profesionalno čišćenje zuba kod stomatologa dva puta godišnje predstavlja najsigurniji vid borbe protiv parodontopatije. Koristi se metod čišćenja kojim se zubni kamenac uklanja ultrazvučnim aparatom, a meke naslage četkicom sa profesionalnom pastom i peskir aparatom. U zavisnosti od dubine takozvanih "džepova" se određuje terapija. Plići "džepovi" se mogu čistiti češće, a dublji se hirurški očiste i dodaje se veštačka kost.
Ako se zubi klate terapija je kombinovana: 
a) HIRURŠKA - obrada uz dodatak veštačke kosti. 
b) PROTETSKA - rasklaćeni zubi se fiksnim radom vezuju u blok jer se tako sprečava njihovo dalje pomeranje.
Pozovite Nas