IMPLANT je titanijumski šraf koji se ugrađuje u kost i služi kao zamena za koren. Implanti su namenski oblikovane nadoknade koje će zameniti koren zuba koji nedostaje i biti osnova krunicama, mostovima ili protezama. Hirurški se postavljaju u vilicu, a zatim srastaju sa viličnom kosti i na taj način obezbeđuju stabilnu osnovu zubnim nadoknadama. Kada je implant ugrađen u kost na njega se postavlja suprastruktura koja zamenjuje patrljke zuba i tako služi kao nosač za krunicu, most ili protezu. U periodu nakon hirurške postavke implanta, u koštanom tkivu vilice se odigrava složen proces  oseointegracije koji podrazumeva formiranje nove kosti u kontaktu sa površinom implanta.
Pozovite Nas